Studovat IT může na FIT ČVUT každý bez ohledu na věk a předchozí znalosti

28. 8. 2023Ivana Macnarová

Každý, kdo chce, může získat nebo si rozšířit své znalosti v oboru informačních technologií, a to bez ohledu na věk a vzdělání. To vše díky programu celoživotního vzdělávání na FIT ČVUT. Zájemce může absolvovat jeden nebo klidně i více standardních předmětů z nabídky bakalářského i magisterského studia studijního programu Informatika. Vybrat si je možné v prezenční či kombinované formě studia v českém i anglickém jazyce. Zájemci si mohou podat přihlášku nejpozději do 21. září 2023 pro zimní semestr nebo do 18. února 2024 pro následující letní semestr. Přijetí je však limitováno kapacitními možnostmi předmětů.

Nabídka předmětů z deseti bakalářských a devíti magisterských specializací je opravdu široká a pokrývá všechny oblasti informatiky. Od úvodu do kybernetické bezpečnosti, etického hackování, softwarového inženýrství, umělé inteligence, počítačové grafiky, programování a algoritmizace, matematické logiky, bezpečnosti vestavných systémů, práva a informatiky až po vytěžování znalostí z dat, a to je jen zlomek nabídky předmětů, ze které mohou zájemci vybírat. Studium není podmíněno předchozími odbornějšími znalostmi informačních technologií a nepřináší stres ze složení zkoušky. Na druhou stranu pokročilejší předměty lze těžko absolvovat bez předpokládaných předchozích znalostí.

„Na FIT ČVUT považujeme celoživotní vzdělávání za nedílnou součást vzdělávací činnosti naší fakulty. Věříme, že význam i potenciál studia touto formou dlouhodobě ještě poroste, protože znalosti z dynamického oboru informačních technologií najdou v dnešní době široké uplatnění ve všech odvětvích lidské činnosti,“ uvádí Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., proděkan pro studijní a pedagogickou činnost.

Vystudované předměty v rámci programu celoživotního vzdělávání prohloubí odbornost, mohou nabídnout nové uplatnění na trhu práce nebo mohou být uznány, pokud se účastník rozhodne přihlásit do řádného studia na FIT ČVUT. Program celoživotního vzdělávání poskytuje vzdělání vysokoškolského typu bez získání akademického titulu. Studium je zpoplatněno, a i když účastníci nemají právní status studenta, mají jedinečnou možnost studovat informatiku na nejžádanější fakultě ČVUT.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková