Informační technologie hrají hlavní roli v současnosti

13. 11. 2023Ivana Macnarová

Vývoj informačních technologií (IT) je neskutečně rychlý a mění způsob života, práce i komunikace v celé společnosti. Stěží dnes najdeme oblast, kde by nebyly IT nepostradatelnou součástí. Digitalizace a rychlý přechod do online prostředí poptávku po IT odbornících stále zvyšuje a ruku v ruce s tím se zvyšuje i zájem o studium informatiky. Tento trend vnímá již několik let i FIT ČVUT, kam se hlásí přes 3500 uchazečů ročně. FIT ČVUT je tak nejžádanější fakultou ČVUT. Zájemci o studium se o tom mohou přijít přesvědčit na Den otevřených dveří 25. 11. 2023 od 9:30 do 15:30.

IT byly donedávna vnímány jako velmi úzce zaměřená oblast, primárně jako programování. Nicméně v důsledku změny způsobu života společnosti a neskutečně rychlého vývoje moderních technologií jsou v dnešní době IT klíčové pro pokrok a inovaci ve všech odvětvích. Nezbytnost informačních technologií v současnosti vidíme od bankovnictví přes automobilový a výrobní průmysl, telekomunikace, ekologii a zemědělství, energetiku, zdravotnictví až po stavebnictví.

Studium na FIT ČVUT pokrývá všechny oblasti informatiky a studenti se až během studia mohou rozhodnout, na kterou specializaci se zaměří. Spolupráce fakulty s renomovanými firmami umožňuje studentům propojit teorii s praxí a pracovat na konkrétních projektech. Zkušenosti mohou získat i na zahraničních studijních pobytech po celém světě, kam mohou během studia vycestovat. Absolventi FIT ČVUT mají dlouhodobý kariérní potenciál se širokými možnostmi uplatnění v praxi v různých odvětvích.

Zájemci o studium na FIT ČVUT mohou přijít na Den otevřených dveří, kde se na přednáškách o bakalářském studiu dozví o výuce a podmínkách přijímacího řízení. Navštíví stánky jednotlivých studijních specializací, kde se osobně potkají se studenty i vyučujícími, kterých se mohou zeptat na vše, co je zajímá a zjistí, jaké studium na FIT ČVUT doopravdy je. Nebudou chybět ani informace pro zájemce o kombinovanou formu studia. Při komentované prohlídce prostor fakulty nahlédnou do technologického zázemí a mají možnost prohlédnout si i Národní technickou knihovnu. Připravený je i bohatý doprovodný program, kde si budou moci vyzkoušet například virtuální realitu, 3D tisk nebo získají informace jaké jsou možnosti praxe při studiu či jaký je na FIT ČVUT studentský život.

Své dveře otevře i 15 laboratoří FIT ČVUT s nejmodernějším technologickým vybavení a ukázkami studentských prací i vědeckých projektů. Co na návštěvníky čeká? Laboratoř zpracování obrazu představí své technické zázemí pro zachycování vizuálních informací a aplikování teoretických poznatků a řešení problémů z praxe. Laboratoř etického hackování poodhalí, jak se studenti učí simulovat aktivity reálných útočníků, aby mohli najít slabiny systému a tím následně zvýšit jeho bezpečnost. Jak se programují humanoidní roboti a co vše dokážou, ukáže Laboratoř inteligentních vestavných systémů. Interaktivní hrací stěna a počítačové hry vytvořené studenty si vyzkouší návštěvníci v Laboratoři grafiky a herního designu.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková