Kontaktovat nás můžete na e-mail grifo2022@fit.cvut.cz

Organizační výbor

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Děkan

Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.

Proděkanka pro rozvoj

RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.

Markéta Loučková

Sekretářka děkana

Adresa

Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Thákurova 9
160 00 Praha 6 – Dejvice

'

Setkání informatických fakult GRIFO organizuje Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze. Případné dotazy zasílejte na grifo2022@fit.cvut.cz.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.