Jednání proběhne v následujících sekcích a podle níže uvedeného programu.

Sekce

  • Děkani
  • Studium
  • Věda, výzkum a spolupráce s průmyslem
  • Vnější vztahy, strategie a rozvoj
  • Tajemníci

Středa 12. října 2022

19:30 Registrace účastníků
20:00 Přípitek na přivítání

Čtvrtek 13. října 2022

09:00–09:30 Registrace
09:30–11:00 Představení delegací a plenární jednání
11:00–11:30 Přestávka na kávu
11:30–13:00 Jednání v sekcích (1)
13:00–14:00 Oběd
14:00–15:30 Jednání v sekcích (2)
15:30–16:00 Přestávka na kávu
16:00–17:00 Individuální program / volno
17:00–19:00 Nabídka procházky Prahou
19:00–22:00 Večerní program na lodi

Prague Boats – loď Agnes de Bohemia

Pátek 14. října 2022

09:00–10:30 Jednání v sekcích (3)
10:30–11:00 Přestávka na kávu
11:00–12:30 Závěrečné společné jednání
12:30–13:30 Oběd a ukončení setkání

'

Setkání informatických fakult GRIFO organizuje Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze. Případné dotazy zasílejte na grifo2022@fit.cvut.cz.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.