Letní kurz Introduction to Computer Science 2019

Letní kurz Introduction to Computer Science 2019

Ve spolupráci se Stanford University pořádáme 8.–19. července intenzivní 14denní kurz programování. Kurz určený středoškolákům s názvem Introduction to Computer Science je jedinou takovou akcí v Evropě. Cílem je vzbudit u studentů zájem o programování a naučit je základy zábavnou formou. Výuka bude probíhat na naší fakultě a povedou ji profesoři a studentští lektoři z obou institucí.

Téma

Introduction to Computer Science - plakát
Plakát kurzu Introduction to Computer Science

Účastníci kurzu budou mít jedinečnou příležitost zjistit, jak vypadá úvodní informatický kurz na jedné z nejlepších světových univerzit – Stanford University. Profesoři a studentští lektoři z této univerzity společně s učiteli a studenty FIT provedou účastníky kurzem. Díky propracovaným výukovým materiálům a zadávaným úlohám má výuka formu zábavné hry, při níž účastníci snadno postupují vpřed.

Obsah kurzu odpovídá prvním čtyřem týdnům vysoce úspěšného kurzu CS106A na Stanford University. Díky tomuto kurzu se naučí základy programování přibližně 1 600 studentů každý rok. Kurz je výsledkem 20 let interakce desítek učitelů a více než 10 000 jeho absolventů. Využívá ho řada dalších univerzit.

Probíranými tématy jsou programovací jazyk Karel a úvod do programování v jazyce Java. Důraz bude kladen na využití grafických prvků v Javě. Ukázky programování pomocí grafické knihovny povedou až k ukázce implementace hry „Breakout“.

Program

Letní kurz na FIT probíhá formou každodenních společných přednášek. Na ty navazuje průběžné řešení zadaných programovacích úloh v počítačových laboratořích a diskuze v malých skupinách po maximálně 10 lidech. Během druhého týdne se účastníci věnují realizaci zvoleného závěrečného projektu.

Každou skupinu provází kurzem tzv. Section Leader, který zároveň pomáhá účastníkům se závěrečným projektem. Průvodci jsou studenti FIT nebo Stanford University, kteří jsou účastníkům věkově blízcí. Právě možnost takového individuálního přístupu v rámci malých skupin a vzájemná komunikace (anglicky i česky) vytváří uvolněnou pozitivní atmosféru.

Přihláška

Podávání přihlášek je možné od 11. března do 22. května 2019. Kapacita kurzu je 100 účastníků, při vyšším zájmu si fakulta vyhrazuje právo účastníky vybrat. O přijetí do kurzu budou účastníci informováni nejpozději do 31. května 2019. Podat přihlášku můžete na ics.fit.cvut.cz.

O akci

Kurz je určen především úplným programátorským začátečníkům ze třetího, případně druhého ročníku středních škol, ale jistě se na něm nebudou nudit ani ti, kteří již s programováním nějakou zkušenost mají. Organizátor hradí náklady kurzu, např. stravování, ubytování mimopražských účastníků, víkendový program. Účastníci kurzu zaplatí pouze registrační poplatek 1 000 Kč, a to až po případném přijetí do kurzu.

Partneři akce

Generálním partnerem je společnost MEWS Systems. Dalšími partnery jsou společnosti JetBrains, KOMIX, Deloitte Advisory, ABRA SoftwareOracle.

Logo generálního partnera
 • MEWS Systems - logo
  Logo generálního partnera – firmy MEWS Systems
Loga partnerů
 • JetBrains - logo
  Logo partnera – firmy JetBrains
 • KOMIX - logo
  Logo partnera – firmy KOMIX
 • Deloitte Advisory - logo
  Logo partnera – firmy Deloitte Advisory
 • ABRA Software - logo
  Logo partnera – firmy ABRA Software
 • Oracle - logo
  Logo partnera – firmy Oracle

Kontakt

Letní intenzivní kurz se koná v prostorách Fakulty informačních technologií ČVUT – Thákurova 9, Praha 6. V případě dotazů můžete kontaktovat proděkana pro vnější vztahy doc. Josefa Koláře.

Josef Kolář - profile

doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.

Proděkan pro vnější vztahy

Docent na Katedře teoretické informatiky

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., josef.kolar@fit.cvut.czProděkan pro vnější vztahy


Poslední změna: 26.8.2019, 10:10