CoFIT

CoFIT - logo

Companies at FIT, zkráceně CoFIT, je kariérní veletrh určený pro studenty. Veletrh pořádá každý semestr Fakulta informačních technologií ČVUT. Cílem je zprostředkovat studentům kontakt s budoucími zaměstnavateli. Součástí veletrhu jsou stánky firem a přednášky partnerských firem FIT o možnostech spolupráce a uplatnění studentů.

Současný semestr

Kariérní veletrh CoFIT se uskuteční 20. března v atriu Nové Budovy ČVUT již poosmé. Můžete se setkat se zástupci jednotlivých firem, dozvědět více o aktuálních projektech a o příležitostech, jak se prakticky zapojit do vybraného podniku. Aktivita na takových projektech může být uznaná v rámci semestrálních či diplomových prací. Veletrh probíhá od 12:30 do 18:00, poté je na programu první FIT talk s tématem Jak přežít Fuck-Up, na kterém vystoupí i děkan doc. Marcel Jiřina. Vstup na akci je zdarma a bez předchozí registrace.

Minulé semestry

CoFIT - atrium během veletrhu
Zaplněné atrium Nové budovy ČVUT během veletrhu

Veletrh CoFIT se pořádá od zimního semestru roku 2014/2015. Veletrh navštěvuje každý semestr okolo 500 studentů.

CoFIT v zimním semestru 2017/2018
Již posedmé se uskuteční 24. října v atriu Nové budovy ČVUT kariérní veletrh s názvem CoFIT. Dozvíte se, jaké projekty se ve firmách řeší, koho hledají pro spolupráci, jaké poskytují benefity a stáže nebo jaká témata vám mohou aktuálně nabídnout. Veletrh probíhá od 12:00 do 18:00, poté je na programu panelová diskuse s odborníky z praxe na téma upgrade dovedností. Vstup na akci je zdarma a bez předchozí registrace.

Kontakt

Veletrh pořádá Fakulta informačních technologií ČVUT v rámci projektu Spolupráce s průmyslem. Pro více informací můžete kontaktovat referentku Ing. Lucii Kolomazníkovou.

Lucie Kolomazníková - profile

Ing. Lucie Kolomazníková

Referentka

Oddělení pro spolupráci s průmyslem

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Lucie Kolomazníková, lucie.kolomaznikova@fit.cvut.czReferentka Oddělení pro spolupráci s průmyslem


Poslední změna: 19.3.2018, 9:55