Vystavovatelé pro uplynulý COFIT v říjnu 2022.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.