Mgr. Olha Jurečková

Projekty

Řešení bezpečnosti vybraných kryptografických systémů a sítí

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS23/211/OHK3/3T/18
Období
2023 - 2025
Popis
Projekt má tři hlavní cíle. První cíl spočívá ve výzkumu v oblasti detekce malware pomocí strojového učení. Jedná se o řešení problémů klasifikace malware a také vytváření a obrana vůči adversariálním vzorkům. Druhý cíl patří do oblasti kryptoanalýzy šifer pomocí postranních kanálů. Výzkum bude zaměřen na šifry, které se dostaly do finále soutěže o post-kvantovou šifru, kterou pořádá NIST. Posledním cílem bude systematicky popsat blockery a bariéry v nasazování a používání kryptografických nástrojů.