Mgr. Olha Jurečková

Závěrečné práce

Diplomové práce

Testování náhodnosti proudové šifry Elephant

Autor
Jiří Hájek
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Mgr. Olha Jurečková
Oponenti
Mgr. Tomáš Rabas
Anotace
Tato práce předkládá analýzu náhodnosti instance Dumbo šifry Elephant. Autor využil různé statistické testy, včetně testů ze sady statistických testů od NIST, d-monomiálního testu a cube testerů. Výsledky ukázaly, že Dumbo prošla většinou testů ze sady statistických testů od NIST s pouhými několika selháními, která nebyla považována za významná. Podobně ani d-monomiální test neukázal žádné zaujetí v jakémkoliv z bitů keystreamu. Nejvýznamnějším nálezem této práce bylo zjištění, že Dumbo má problém s tzv. balance testem z rodiny cube testerů, kdy některé bity keystreamu uspěly pouze v každém druhém testovacím případě a mnoho voleb tzv. cubes vykázalo úspěšnost kolem pouhých 20 %. Práce je završena konstatováním, že Dumbo celkově prokazuje dobré vlastnosti týkající se náhodnosti, ale zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu pro identifikaci potenciálních závažných problémů této šifry.