Ing. Petr Socha

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Vliv odstupu signálu od šumu na úspěšnost útoku postranním kanálem

Autor
Adam Rektořík
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petr Socha
Oponenti
Ing. Vojtěch Miškovský, Ph.D.
Anotace
Šifra PRESENT šifruje a dešfruje blok textu. Korelačni odběrová analýza je metoda útoku na šifru, která vytvoři model spotřeby energie a tento model koreluje se skutečnou spotřebou při šifrováni. Během šifrováni mohou nastat rušivé elementy, které by zamaskovaly velikost korelace. Odstup signálu od šumu určuje poměr požadovaného signálu od nežádouciho jevu. Při výskytu řušivých elementů poklesne odstup signálu od šumu. Práce cilenou změnou velikosti šumu zkoumá vztah velikosti odstupu signálu od šumu a úspěšnost korelačni analýzy na prolomeni šifry.

Diplomové práce

Analýza postranních kanálů postkvantového podpisu Rainbow

Autor
David Pokorný
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petr Socha
Oponenti
Dr.-Ing. Martin Novotný
Anotace
Rainbow, postkvantové podpisové schéma postavené na řešení soustavy kvadratických rovnic, je kandidát na nový standard připravovaný Národním institutem standardů a technologie (NIST). Základem práce je navrhnout cílený útok pomocí postranních kanálů na referenční implementaci, která byla dodána pro testovací účely během procesu standardizace. Útok je testován na~32bitovém STM32F3 ARM mikrokontroléru. Spolu s útokem jsou navrhnuta vhodná protiopatření, která zvyšují implementační bezpečnost. Implementovaná protiopatření jsou vyhodnocena z hlediska úniku informace.