Ing. Jan Řezníček

Pozice

student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Kancelář tajemníka
zaměstnanec Katedra číslicového návrhu
student Katedra číslicového návrhu