Ing. Jan Řezníček

Tajemník Akademického senátu

Pozice

student Fakulta informačních technologií
člen komise pro pedagogické záležitosti AS České vysoké učení technické v Praze
tajemník AS Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Sekretariát děkana
absolvent Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra číslicového návrhu
student Katedra číslicového návrhu