prof. Ing. Vanda Benešová, CSc.

Závěrečné práce

Dizertační práce

Výzkum nových metod počítačového vidění v lékařských aplikacích s využitím umělé inteligence

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Počítačové vidění získává stále důležitější postavení v automatickém zpracování lékařských vizuálních dat, zejména radiologických a histologických snímků. Nejdůležitější aktuální témata výzkumu počítačového vidění v medicínských aplikacích souvisejí s diagnostikou různých onemocnění a jejich cílem je poskytnout lékaři další relevantní informace, případně jej v automatickém či poloautomatickém režimu zbavit některých úkonů.

Ke splnění těchto cílů je nezbytný vývoj nových, robustních metod počítačového vidění s využitím moderních přístupů hlubokých neuronových sítí.

Výzvy vidíme nejen ve výzkumu nových metod počítačového vidění s využitím hlubokého učení, výzkumu jejich interpretovatelnosti a vysvětlitelnosti, v generování dat pro augmentaci dat, ale také v optimalizaci procesu iterativního vývoje nové medicínské aplikace, včetně efektivity procesu anotace.

Výzkum v průběhu doktorského studia se zaměří na jednu ze zmíněných oblastí.