Ing. Jan Bělohoubek, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Efektivní správce kontaktů pro pokročilé uživatele

Autor
Petr Krejčí
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Bělohoubek
Oponenti
Ing. Robert Hülle
Anotace
Tématem této práce je správa kontaktu pomocí aplikace, která se synchronizuje se serverem. Práce je clenena na analýzu soucasných rešení, analýzu požadavku na aplikaci, analýzu implementace, podpurné cinnosti programování a samotnou implementaci aplikace. V kapitolách jsou rozebírána témata hlavne s ohledem na efektivitu, která bude je pri implementaci správce kontaktu duležitá a pri implementaci je kladen duraz na jednoduchost a citelnost kódu. Protože práce je z oboru Softwarového inženýrství, tak se práce zabývá i verzovacím systémem, rízením zmen a metodikou vývoje.

Validátor zdojových kódů pro vestavné systémy

Autor
Jakub Šimek
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Bělohoubek
Oponenti
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá validací kódů pro jednoduché vestavné systémy. Nejprve popisuje současné pokrytí relevantní podmnožiny standardu CERT C Secure Coding Standard v dostupných nástrojích. V praktické části pak popisuje implementaci kontrol některých pravidel standardu, která dosud nebyla dostatečně pokryta volně dostupnými nástroji, v novém rozšiřitelném nástroji založeném na knihovně LibTooling překladače Clang. Na zdrojových kódech skutečných projektů je pak demonstrována účinnost nástroje objevením konstrukcí, které s velkou pravděpodobností mohou vést k chybě.

Návrh a implementace software pro řídící jednotku gramorádia

Autor
Radek Hlaváček
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Bělohoubek
Oponenti
Ing. Josef Vogel, CSc.
Anotace
Práce se zabývá návrhem a implementací serveru běžícím na zařízení Raspberry Pi 2, který díky svému rozhraní umožňuje ovládat gramorádio. Aplikace je implementována pro Windows 10 IoT Core a obsahuje i klientskou část. Server je implementován v jazyce C# s knihovnou .NET Framework, klientskou aplikaci představuje webová aplikace implementována pomocí HTML a Javascriptu. Výsledkem práce je gramorádio, které se dá ovládat jak pomocí tlačítek, tak i pomocí webové klientské aplikace, např. z mobilního telefonu.