prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.

Pozice

člen vědecké rady Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky