Ing. Jitka Hrabáková, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Minimalizace výškového převýšení při vyhledávání trasy v mapě

Autor
Pavel Zbytovský
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jitka Hrabáková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.

Simulační nástroj pro celulární modely pohybu chodců

Autor
Marek Polák
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jitka Hrabáková
Oponenti
Ing. Daniel Vašata, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou simulace pohybu chodců. Křešení této problematiky se využívají modely založené na celulárních automatech. Celulární modely pohybu chodců jsou velmi efektivním nástrojem pro simulaci evakuace budov a zařízení. Cílem práce je vytvořit uživatelsky přívětivou aplikaci umožňující simulace Floor field modelů pro pohyb chodců. Práce obsahuje přehled modelů pohybu chodců založených na celulárních automatech. K vytvoření aplikace byla použita platforma .NET a programovací jazyk C#. Aplikace je vytvořena v uživatelsky přívětivém prostředí a umožňuje snadnou rozšiřitelnost. Práce obsahuje výsledky testování s existujícím řešením.