doc. Ing. Jan Janeček, CSc.

Závěrečné práce

Dizertační práce

Fog/Edge metody pro IoT aplikace

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Metody moderních IoT musí podporovat spolupráci koncových prvků s aktuálními P2P metodami distribuovaných aplikací a databází opírajících se o výkonné výpočetní systémy s virtuální a cloud architekturou a o vysokorychlostní Internet.

Samotné provozní prvky IoT (sensory, ovladače a prvky kombinující obě tyto funkce) přitom musí respektovat řadu omezení parametrů (energetické limity sensorů, vliv mobility na komunikační limity bezdrátové komunikace, apod).

Cílem disertační práce je návrh a analýza algoritmických metod pro zajištění spolehlivé a efektivní spolupráce jak IoT prvků navzájem tak mezi IOT prvky a centrální infrastrukturou cloudového systému.