Ing. Martin Kačer, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Automatické testování systému vyhodnocování programátorských soutěží

Autor
Dmitriy Bobir
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Kačer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
PCSS4 (Programming Contest Scoring System) je aplikace pro vyhodnocování programátorských soutěží. Cílem této práce je vývoj automatických testů za účelem ověření dodržování specifikace PCSS4 a požadavků kladených na systémy vyhodnocování programátorských soutěží. Po analýze PCSS4 byly stanoveny čtyři skupiny testů: základní test, pokročilý test, test vyhodnocovácí komponenty a test autorizace; také byly implementovány programy, speciálně navržené pro testování vyhodnocovácí komponenty. Realizace testovácí aplikace ukázala, že některé prvky PCSS4 neodpovídají požadavkům tohoto systému. Výhodou využívání testovací aplikace je významná flexibilnost rozšíření testovácího rámce v případě modifikace původní PCSS4.

Automatické testování systému vyhodnocování programátorských soutěží

Autor
Dmitriy Bobir
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Kačer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
PCSS4 (Programming Contest Scoring System) je aplikace pro vyhodnocování programátorských soutěží. Cílem této práce je vývoj automatických testů za účelem ověření dodržování specifikace PCSS4 a požadavků kladených na systémy vyhodnocování programátorských soutěží. Po analýze PCSS4 bylo stanoveno pět skupin testů: základní test, pokročilý test, test vyhodnocovací komponenty, test autorizace a zátěžové testování; také byly implementovány soutěžní problémy, speciálně navržené pro testování vyhodnocovací komponenty. Realizace testovací aplikace ukázala, že některé prvky PCSS4 neodpovídají požadavkům na takový systém. Výhodou využívání testovací aplikace je významná flexibilnost rozšíření testovacího rozsahu v případě modifikace původní PCSS4.

Anonymizace osobních údajů pro testovací prostředí

Autor
Oleksandr Chmel
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Kačer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci nástroje pro anonymizaci dat při přenosu z produkčního do testovacího prostředí. Jde o aplikaci s otevřeným zdrojovým kódem v programovacím jazyce Java, s podporou rozšíření datových zdrojů a anonymizačních funkcí. V současné době je implementováno 5 datových zdrojů pro databáze MySql, MongoDB, Neo4J a soubory CSV a SQL. Přínosem tohoto programu je usnadnění procesu anonymizace osobních údajů uživatelů a zjednodušení přenosu dat mezi různými datovými zdroji v testovacím prostředí. Obsahem textu je rekapitulace obecného nařízení o ochraně osobních údajů, analýza existujících řešení a požadavků. Nasleduje implementační část a popis testování programu

Webové rozhraní systému vyhodnocování programátorských soutěží

Autor
Tomáš Benák
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Kačer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Kubr

Základní komponenty vyhodnocovacího systému PCSS

Autor
Tomáš Hauk
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Kačer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Robert Kessl Ph.D.

Zaměstnanecká část aplikace pro dětské domovy

Autor
Jiří Vycpálek
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Kačer, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Petr Matyáš

Veřejná část aplikace pro dětské domovy

Autor
Jakub Baierl
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Kačer, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Petr Matyáš

Skládání fotografií pro platformu iPhone

Autor
Dominik Veselý
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Kačer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.

Základ systému pro automatické hodnocení programů

Autor
Jan Šilhavý
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Kačer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Černý MSc.

Diplomové práce

Hra pro OS Android s využitím rozšířené reality

Autor
Daniel Pína
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Kačer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Tato práce si klade za~cíl provést analýzu technologie rozšířené reality, navrhnout a následně implementovat mobilní hru pro~operační systém Android. Hra bude podporovat hru více hráčů a bude využívat rozšířené reality. Hru budou doplňovat fyzické herní karty reprezentující virtuální modely, které budou hráči ovládat a pomocí nich soupeřit mezi sebou.

PCSS – systém pro automatické hodnocení odevzdaných programů

Autor
Tomáš Hauk
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Kačer, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Náplní této práce je pilotní implementace systému pro automatické vyhodnocování úloh, zejména v programování. Hlavními požadavky na systém jsou modularita a rozšiřitelnost, jež zajistí možnost použití systému i pro méně typické případy. Výsledkem je funkční systém, který nabízí možnost zabezpečeného vyhodnocení zdrojových kódů v programovacích jazycích C, C++ a Java a dále nabízí webové rozhraní pro běh obecné soutěže nebo školního kurzu v programování.

Systém pro evidenci zákaznických požadavků

Autor
Vojtěch Ruschka
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Kačer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek