Ing. Vojtěch Knaisl

Závěrečné práce

Diplomové práce

Vývoj nástroje pro tvorbu udržitelných studijních materiálů

Autor
Svetlana Ekimova
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Knaisl
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá problematikou údržby studijních materiálů, které vznikají na Katedře aplikované matematiky na FIT ČVUT. Jejím cílem je najít řešení, jak zvýšit evolvabilitu dokumentů, které jsou poskytovány studentům jako studijní skripta, a jiných podpůrných materiálů pro výuku matematických předmětů na fakultě. Řešení je navrženo s použitím principů Teorie normalizovaných systémů. Koncový produkt je prototypem nástroje, který má pomoct vyřešit hlavní problém současného přístupu ke správě studijních materiálů, konkrétně inkonzistencím v obsahu mezi jednotlivými typy materiálů.