Ing. Filip Kodýtek, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Implementace TRNG na ARM Cortex-M0

Autor
Tomáš Zach
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Kodýtek
Oponenti
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Anotace
Tato práce se zabývá generátory skutečně náhodných čísel - zkráceně TRNG (True Random Number Generator). Nejdříve je provedena literární rešerše týkající se problematiky TRNG se zaměřením na mikrokontroléry. Dále je zde představena vlastní implementace TRNG na mikrokontroléru s procesorem ARM-CORTEX-M0. Na závěr je provedeno vyhodnocení měření dané implementace pomocí sady statistických testů.