Ing. Filip Kodýtek, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Implementace TRNG založeného na SRAM na mikrokontroléru

Autor
Daniel Jantošovič
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Kodýtek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Buček, Ph.D.
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá generátormi náhodných čísel. Na začiatku sa venuje ich rozdeleniu z hľadiska determinizmu či konštrukčným princípom a uvádza príklady využiteľnosti v praxi. Následne sa hlbšie venuje generátorom skutočne náhodných čísel implementovaným na mikrokontroléroch. Nasleduje návrh a implementácia generátora náhodných čísel s využitím stavu statickej RAM pamäte po zapnutí napájania na mikrokontroléri s procesorom architektúry ARM Cortex-M4. V závere je navrhnutý generátor podrobený štatistickým testom.

Implementace TRNG na ARM Cortex-M0

Autor
Tomáš Zach
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Kodýtek
Oponenti
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Anotace
Tato práce se zabývá generátory skutečně náhodných čísel - zkráceně TRNG (True Random Number Generator). Nejdříve je provedena literární rešerše týkající se problematiky TRNG se zaměřením na mikrokontroléry. Dále je zde představena vlastní implementace TRNG na mikrokontroléru s procesorem ARM-CORTEX-M0. Na závěr je provedeno vyhodnocení měření dané implementace pomocí sady statistických testů.