prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-SP1 Softwarový týmový projekt 1

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MIE-PIS.16 Advanced Information Systems
NIE-PIS Advanced Information Systems

Předměty doktorského studia

Kód Název předmětu
PI-AWR.1 Academic Writing
PI-IRT Information retrieval
PI-SWI Softwarové inženýrství
PI-TMN Text Mining