prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.

Projekty

Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS13/099/OHK3/1T/18
Období
2013
Popis
Cílem projektu je práce na moderních konceptech a technologiích v oblasti softwarového inženýrství, který bude zahrnovat čtyři dílčích témata: (1) modelově řízený vývoj software, (2) interoperabilita objektových jazyků, (3) softwarové ekosystémy a (4) událostmi řízené zpracování dat. Tento projekt umožní sjednocení těchto témat s cílem vylepšit organizaci práce efektivním řízením výzkumu, sjednotit hodnocení výsledků a vylepšit distribuci prostředků na výzkum, která se bude odvíjet od konkrétních výsledků výzkumu.