Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.

Projekty

Anotace Webových služeb a Crowdsourcing

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS13/100/OHK3/1T/18
Období
2013
Popis
Cílem projektu je vytvořit metody crowdsourcingu pro anotaci webových služeb a metody pro analýzu struktury informací o webových službách a jejich doporučování. Výsledky tohoto výzkumu budou ověřeny na množině webových služeb z veřejných registrů na Webu jako je ProgrammableWeb.com. Pro crowdsourcing potom budou využiti studenti inženýrského studia, kteří budou v letním semestru navštěvovat předmět Web 2.0. Výzkum v tomto projektu přímo řeší vybrané otázky, které byly diskutovány na jarním sympoziu AAAI ve Stanfordu v březnu 2012 s názvem Inteligentní webové služby a metody sociálního výpočtu. Spoluorganizátorem tohoto sympozia byl Doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.

Datová platforma pro marketingovou komunikaci

Program
Operační program Praha - pól růstu ČR
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, 1820000110
Období
2020 - 2021
Popis
Společnost připravuje vytvoření datové platformy, která propojí dosud nespolupracující roztroušená veřejně dostupná data z datových a informačních zdrojů z oblasti marketingu, médií a komunikace. Datová platforma na jednom místě poskytne přehled o datových zdrojích využitelných v rámci procesu marketingové komunikace.

Nové metody pro doporučování Webových služeb

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS14/104/OHK3/1T/18
Období
2014
Popis
Cílem projektu je vytvořit metody pro doporučování webových služeb, které zohlední jejich dynamiku. Tento projekt naváže na předcházející projekty SGS, ve kterých byly položeny základy pro datové sady o webových službách a základy metod pro doporučování. V tomto projektu budeme nadále tyto zavedené datové sady používat, rozšíříme je o nové datové sady a vytvoříme nové metody, které budou brát do úvahy stáří informace o webových službách a jejich životní cyklus. Výzkum v tomto projektu bude pokračovat v řešení otázek, které byly diskutovány na jarním sympoziu AAAI ve Stanfordu v březnu 2012 s názvem Inteligentní webové služby a metody sociálního výpočtu. V nadcházejících letech plánujeme podobné sympozium opakovat.