Pozice

zaměstnanec Laboratoř výzkumu programování
student Fakulta informačních technologií
externí učitel Katedra teoretické informatiky
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky
student Katedra teoretické informatiky