Pozice

zaměstnanec Laboratoř výzkumu programování
student Fakulta informačních technologií
student Katedra teoretické informatiky
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky