Ing. Miroslav Prágl, MBA

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Nástroje pro monitorování síťových prvků

Autor
Jiří Volprecht
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Prágl, MBA
Oponenti
RNDr. Dana Čermáková

Optimalizace výkonu OLTP pomocí in-memory OLTP technologií MS SQL

Autor
Vojtěch Carbol
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Prágl, MBA
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá optimalizací databází. Použitá technologie se nazývá Microsoft SQL Server In-memory OLTP. Konkrétně se jedná o změnu hlavního uložiště dat z disku do paměti. Jedná se jak o tabulky, tak o procedury. Na disk se ukládá pouze pro potřeby odolnosti dat při výpadcích/restartech serveru.

Software pro realtime analýzu síťového provozu VPN serveru

Autor
Filip Tvrdoň
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Prágl, MBA

Návrh a testovací implementace datového úložiště (pro CRM účely) za použití techologie Microsoft Sharepoint Server

Autor
Jonáš Strenk
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Prágl, MBA
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, instalací a konfigurací datového úložiště pro podporu CRM firmy z oboru pojišťovnictví za použití technologie Microsoft Sharepoint Server. Výstupem budiž nakonfigurovaná testovací implementace tohoto úložiště spolu s popisem, jak takový systém nainstalovat a nakonfigurovat. Dále je zde popsán postup při integraci tohoto systému do stávajícího doménového prostředí zadavatele a některé základní prvky zabezpečení a administrace. Případnému čtenáři muže tento dokument posloužit jako příručka pro návrh, instalaci a konfiguraci tohoto konkrétního produktu.

Kiosk browser pro svobodný operační systém

Autor
Martin Horský
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Prágl, MBA
Oponenti
Ing. Jiří Dostál, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá implementací kiosk systému nainstalovaném na místním zařízení. Cílem práce je vytvořit systém, který přijímá vstup buď z klávesnice a myši, nebo pouze z dotykové obrazovky. Nejprve byla zanalyzována existující volně dostupná i komerční řešení. Dále byly prozkoumány možnosti sestavení vlastního systému za pomoci svobodného software. Následně bylo pomocí těchto zjištění implementováno vlastní řešení a připraven instalační skript, který nastavuje čistou instalaci systému Debian na kiosk. Také byla připravena role do systému Ansible pro dosažení stejného výsledku škálovatelným způsobem. Výsledný systém zobrazuje pouze prohlížeč s administrátorem nastavenou stránkou. Veškeré grafické elementy prostředí (jako spodní lišta nebo hlavička okna prohlížeče) jsou skryty a systém je zabezpečen proti spuštění jiných programů uživatelem.

Komplexní Hyper-V virtualizační prostředí pro vyvojářské/testovací/akademické použití: analýza

Autor
Jan Beran
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Prágl, MBA
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar

Komplexní Hyper-V virtualizační prostředí pro vyvojářské/testovací/akademické použití: realizace

Autor
Ondřej Kadečka
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Prágl, MBA
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar

Analýza a implementácia školského systému domácich prác

Autor
Tibor Engler
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Prágl, MBA
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou požiadaviek základných a stredných škôl na webový systém odovzdávania domácich úloh, prieskumom existujúcich riešení tejto problematiky a vývojom prototypu za použitia cloudových technológií. Účelom vývoja prototypovej aplikácie je oboznámenie čitateľa s vývojom pre cloud a s využívaním cloudových prostriedkov v danej problematike.

Inventarizace HW ve firmě s proaktivním sledováním rizik

Autor
Lukáš Pokorný
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Prágl, MBA
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému sloužícímu k inventarizaci hardwaru ve firmě. Data, která se z počítačů odesílají na server, jsou šifrovaná algoritmem RSA. Celý systém je rozdělen na inventarizační část a část sledování rizik. V inventarizační části se posílají veškeré informace, které je potřeba o počítači znát. V části sledování rizik se posílají data, která byla vyhodnocena jako indikátor případného rizika a ta jsou odesílána mnohem častěji. Těmito informacemi jsou detekovány případné bezpečnostní, ale i funkcionální problémy. K implementaci celého sytému byl využit programovací jazyk C#, jako databáze byla vyhrazena instance Microsoft SQL Serveru a pro komunikaci s databází byl použit framework Dapper. Jelikož téma práce je velmi komplexní, je v praktické části, po dohodě s vedoucím práce, realizovaná jen vybraná část. O to větší důraz je kladen na možnosti budoucího rozšíření, kterými se zabývá samostatná kapitola v poslední části práce.