Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Ing. Miroslav Prágl, MBA

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Optimalizace výkonu OLTP pomocí in-memory OLTP technologií MS SQL

Autor
Vojtěch Carbol
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Prágl, MBA
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá optimalizací databází. Použitá technologie se nazývá Microsoft SQL Server In-memory OLTP. Konkrétně se jedná o změnu hlavního uložiště dat z disku do paměti. Jedná se jak o tabulky, tak o procedury. Na disk se ukládá pouze pro potřeby odolnosti dat při výpadcích/restartech serveru.

Analýza a implementácia školského systému domácich prác

Autor
Tibor Engler
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Prágl, MBA
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou požiadaviek základných a stredných škôl na webový systém odovzdávania domácich úloh, prieskumom existujúcich riešení tejto problematiky a vývojom prototypu za použitia cloudových technológií. Účelom vývoja prototypovej aplikácie je oboznámenie čitateľa s vývojom pre cloud a s využívaním cloudových prostriedkov v danej problematike.

Návrh a testovací implementace datového úložiště (pro CRM účely) za použití techologie Microsoft Sharepoint Server

Autor
Jonáš Strenk
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Miroslav Prágl, MBA
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, instalací a konfigurací datového úložiště pro podporu CRM firmy z oboru pojišťovnictví za použití technologie Microsoft Sharepoint Server. Výstupem budiž nakonfigurovaná testovací implementace tohoto úložiště spolu s popisem, jak takový systém nainstalovat a nakonfigurovat. Dále je zde popsán postup při integraci tohoto systému do stávajícího doménového prostředí zadavatele a některé základní prvky zabezpečení a administrace. Případnému čtenáři muže tento dokument posloužit jako příručka pro návrh, instalaci a konfiguraci tohoto konkrétního produktu.