RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.

Druhý místopředseda Akademického senátu