RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.

Druhý místopředseda Akademického senátu

Pozice

člen AS - zaměstnanec Fakulta informačních technologií
2. místopředseda AS Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky