RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.

Pozice

člen AS - zaměstnanec Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky