Ing. Jan Trávníček, Ph.D.

Projekty

Algoritmy pro zpracování stromových datových struktur a kompresi dat

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS15/116/OHK3/1T/18
Období
2015
Popis
Pro ukládání, indexování a další zpracování velkého množství dat je zapotřebí využívat speciálních datových struktur. Pro hierarchickou organizaci dat je takovou typickou strukturou strom. Pro indexování, čtení a další zpracování dat v nich uložených je zapotřebí specializovaných algoritmů. Projekt si dále klade za cíl návrh a implementaci nových metod komprese dat a indexování ve dvou hlavních směrech: komprese DNA sekvencí pomocí slovníkových metod a přibližné vyhledávání v genomech.

Algoritmy pro zpracování stromových struktur a kompresi dat

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS14/101/OHK3/1T/18
Období
2014
Popis
Pro ukládání, indexování a další zpracování velkého množství dat je zapotřebí využívat speciálních datových struktur. Pro hierarchickou organizaci dat je takovou typickou strukturou strom. Pro indexování, čtení a další zpracování dat v nich uložených je zapotřebí specializovaných algoritmů. Cílem tohoto výzkumu je navrhnout efektivní a snadno pochopitelné algoritmy cílené na vyhledávání (přesné i přibližné) a indexování ve stromech, a poté poskytnout jejich implementaci. Projekt si dále klade za cíl návrh a implementaci nových metod komprese dat ve dvou hlavních směrech: komprese DNA sekvencí a rozdílová komprese souborů.

Vyhledávání a indexování stromových datových struktur

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS12/092/OHK3/1T/18
Období
2012
Popis
Pro ukládání, indexování a další zpracování velkého množství dat je zapotřebí využívat speciálních datových struktur. Pro hierarchickou organizaci dat je takovou typickou strukturou strom. Pro indexování, čtení a další zpracování dat v nich uložených je zapotřebí specializovaných algoritmů. Příkladem aplikací stromů může být optimalizace abstraktních syntaktických stromů při kompilaci, přepisování termů, mechanické provádění důkazů, hledání v fylogenetických stromech, indexování sekundární struktury RNA, hledání v XML dokumentech a vyhodnocování zdrojového kódu funkcionálních jazyků. Proto jsme založili novou výzkumnou disciplínu, Arbologii, odnož Stringologie, která se zabývá stromovými strukturami. Používáme zásobníkového automatu jako výpočetního modelu, jelikož lineární zápisy stromů jsou generovány bezkontextovými gramatikami a tudíž jsou bezkontextovými jazyky. Cílem tohoto výzkumu je navrhnout efektivní a snadno pochopitelné algoritmy cílené na vyhledávání (přesné i přibližné) a

Zpracování stromových struktur a komprese dat

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS13/097/OHK3/1T/18
Období
2013
Popis
Pro ukládání, indexování a další zpracování velkého množství dat je zapotřebí využívat speciálních datových struktur. Pro hierarchickou organizaci dat je takovou typickou strukturou strom. Pro indexování, čtení a další zpracování dat v nich uložených je zapotřebí specializovaných algoritmů. Cílem tohoto výzkumu je navrhnout efektivní a snadno pochopitelné algoritmy cílené na vyhledávání (přesné i přibližné) a indexování ve stromech, a poté poskytnout jejich implementaci. Projekt si dále klade za cíl návrh a implementaci nových metod komprese dat ve dvou hlavních směrech: komprese notových zápisů a komprese textů přirozených jazyků.