Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Ing. Jan Trdlička, Ph.D.

Předseda Disciplinární komise

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Nepřetržitá integrace a nasazení aplikací s technologií Kubernetes

Autor
Radek Šmíd
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Anotace
Poslední dobou by téměř každý chtěl své aplikace nasadit do Kubernetes. Jenže pro plné využití Kubernetes je třeba přijmout s otevřenou náručí postupy průběžné integrace (CI) a nasazení (CD). Je třeba CI/CD pipeline. Ale k dispozici je až zdrcující množství open-source nástrojů, kde každý pokrývá různé části celého procesu. Následující text vysvětlí základy technologií, kterých bude pro pipeline třeba. A následně shrne některé z populárních open-source nástrojů využívaných pro CI/CD. Z open-source nástrojů navrhneme pipeline. Závěrečné porovnání možných řešení (včetně proprietárních) poskytne čtenáři konkrétní tipy a rady ohledně vytváření vlastní pipeline.

Rozšíření vpsAdmin o zálohování pomocí Btrfs

Autor
Jiří Novák
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Anotace
Bakalářská práce zabývající se filesystémy, a zálohováním. Popisuje implementaci nástroje pro synchronizaci snapshotů mezi filesystémy ZFS a Btrfs a jeho integraci se software vpsAdmin.

Obchodní indikátory a strategie pro platformu Metatrader

Autor
Martin Dostál
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
Tímto děkuji vedoucímu práce Ing. Janu Trdličkovi, PhD. za všechny konzultace a všechny užitečné nápady pro zlepšení práce. Dále bych chtěl poděkovat svému otci Ing. Miroslavu Dostálovi za odbornou pomoc při vymýšlení obchodní strategie.} \\abstractCS{Cílem této práce je analýza indikátorů a způsob jejich implementace v obchodních strategiích na platformě Metatrader. První krok je analýza dostupných indikátorů, následuje implementace chybějích, popřípadě úprava nevyhovujících indikátorů, které budeme chtít využít v nové strategii. Vývoj indikátorů a strategie probíhá v programovacím jazyku MQL. Na závěr se strategie otestuje na různých trzích a porovnají se výsledky.

Obchodní deník

Autor
Roman Nguyen
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
Cílém této bakalářské práce je návrh a implementace aplikace pro analýzu dat z obchodování na burzovních trzích. Analýza dat by měla přispět ke zlepšení a zefektivnění burzovních strategií a obchodování na burze obecně. Práce by měla zajistit jednodušší vyhodnocení velkého množství dat do přehledných tabulek a grafů, které pomohou obchodníkovi zvýšit šance na úspěch i s nižším kapitálem. Systém je vyvíjen jako webová aplikace, proto je přístupný z jakékoliv platformy připojené k internetu. Důležitou součástí aplikace je sdílení dat s dalšími uživateli, která umožňuje uživatelům diskutovat nad strategiemi obchodování společně.

AOS založený na trendových obchodních strategiích

Autor
Matej Marčišin
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
Automatický obchodný system je software, ktorý obchoduje na finančných trhoch s cieľom zhodnotiť dostupný kapitál. Cieľom tejto práce je oboznámie sa s princípom a implementáciou AOS. Prvým krokom tejto práce je oboznámenie čitateľa s potrebnými znalosťami pre vstup na finančný trh. Následne sú zhodnotené tri najrozšírenejšie obchodné platformy pre elektronický obchod a najrozšírenejšieobchodnéstratégie.Vrámcitejtopráce,jezvolenáimplementácia AOS na základe trendových stratégií a je poskytnutý podrobný popis vývoja takéhoto systému. V závere sú podrobne otestované a zhodnotené tri implementované stratégie na rôznych finančných trhoch.

AOS - obchodní strategie založené na S/R úrovních technické analýzy

Autor
Petr Jirásko
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
V posledních letech počítače radikálně změnily téměr každý aspekt lidských činností. Jednou z těchto činností je i obchodování; od směnných obchodů se obchodování vyvinulo až do své nejmodernější podoby - automatizovaného obchodování. Proto má práce představí základy historie a principů vybraných trhů, na kterých se automatizované obchodní systémy dají využít. Také popíše funkci, výhody a nevýhody automatických obchodní systémů. Navíc poskytne základní znalosti potřebné pro vytvoření takového systému, zejména úvod do světa obchodních platforem, výběr konkrétní platformy a základy technické analýzy. Následuje představení, implementace a vyhodnocení několika strategií založených na S/R úrovních technické analýzy.

AOS založený na Market Profile strategiích

Autor
Marek Roubíček
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá zmapováním možností obchodování na financních trzích pomocí automatických obchodních systému. Dále jsou vysvětleny principy Market Profile(r) strategie, která bude následně použita při tvorbě prototypu automatického obchodního systému a je zhodnocena možnost obchodování na základě této strategie. Vytvořené řešení poskytuje základ pro obchodování na základě informací o objemu zrealizovaných obchodů.