Ing. Ladislav Vagner, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

VNC Proxy

Autor
Tomáš Doubravský
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.

Vyhledávání opsaných programů

Autor
Michal Dvořák
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D.
Oponenti
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Anotace
Plagiátorství zdrojových kódů je problematika, se kterou se musí potýkat nejeden vysokoškolský kurz programování. Tato bakalářská práce se zaměřuje na vylepšení detekce opsaných programů pro systém ProgTest, portál pro podporu výuky programování na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Je navržen a implementován nový porovnávač, který využívá algoritmus Running Karp-Rabin Greedy String Tiling, jenž lze nalézt také v existujících state of the art detektorech plagiátorství. Nový porovnávač je schopen odhalit rafinovanější způsoby opisování, jako např. prohození funkcí. Dále také dokáže odstranit z odevzdání sdílený kód, který je studentům distribuován jako šablona řešení. Testování ukazuje, že nový porovnávač je pro velká data 3krát až 4krát rychlejší než současné řešení.

Výpočet softwarových metrik

Autor
Filip Gregor
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Trávníček, Ph.D.
Anotace
Cílem práce je popsat jednotlivé softwarové metriky a vytvořit software, který je bude měřit pro zdrojové soubory v jazycích C a C++. Pro implementaci měřiče byl využit překladač Clang. Jsou popsány jeho rozhraní a jak je využít pro statickou analýzu kódu. Implementovaný měřič měří více metrik než dostupné open-source alternativy. Proti nim byl porovnán na různých projektech.

Zabezpečení komunikace s učebnovými PC

Autor
Tomáš Šmíd
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Kadlec
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem vylepšeného řešení zabezpečení komunikace mezi učebnovými počítači a vzdáleným vyhodnocovacím systémem na Fakultě informačních technologií ČVUT. Práce dále popisuje autentizaci uživatelského prostředí na dálku. Bezpečnost komunikace bude zajištěna kryptografickým protokolem TLS a výsledná aplikace bude postavena na knihovně OpenSSL.

Rozšíření systému pro výpočet softwarových metrik

Autor
Lukáš Hrbek
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.

Diplomové práce

Návrh API pro exokernel

Autor
Dorian Řehák
Rok
2024
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá návrhem API mezi exokernelem a userspacem. Hodnotí předchozí řešení, jejich výhody a problémy a přichází s inovativními řešeními. Práce se dále zabývá implementací takového exokernelu a jednoduchého demonstračního userspacu. Na závěr empiricky měří dopad takové architektury operačního systému.