Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Výuka

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MIE-PDB.16 Advanced Database Systems
MI-PDB.16 Pokročilé databázové systémy
NI-PDB Pokročilé databázové systémy