Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Výuka

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MIE-PDB.16 Advanced Database Systems
MI-PDB.16 Pokročilé databázové systémy
NI-PDB Pokročilé databázové systémy
NIE-PDB Advanced Database Systems

Celofakultní předměty

Kód Název předmětu
DD-DIN Digital innovation
DD-DSE Data science and ethics
DD-DSG Digital strategy and governance
DD-SMN Strategic management