Katedra číslicového návrhu

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BIE-ZRS.21 Basics of System Control
BIE-ZRS Basics of System Control
BIE-SCE1 Computer Engineering Seminar I
BIE-SCE2 Computer Engineering Seminar II
BIE-SAP Computer Structures and Architectures
BIE-SAP.21 Computer Structures and Architectures
BIE-JPO Computer Units
BIE-JPO.21 Computer Units
BIE-CAO Digital and Analog Circuits
BIE-VES Embedded Systems
BIE-VES.21 Embedded Systems
BI-HAM Hardwarově akcelerované monitorování síťového provozu
BI-ARD Interaktivní aplikace s Arduinem
BI-JPO Jednotky počítače
BI-JPO.21 Jednotky počítačů
BIE-MPP.21 Methods of interfacing peripheral devices
BI-MPP.21 Metody připojování periferií
BI-MPP Metody připojování periferií
BIE-PNO.21 Practical Digital Design
BIE-PNO Practical Digital Design
BI-PNO Praktika v návrhu číslicových obvodů
BI-PNO.21 Praktika v návrhu číslicových obvodů
BIE-SRC.21 Real-time systems
BI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I
BI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II
BI-SAP Struktura a architektura počítačů
BI-SAP.21 Struktura a architektura počítačů
BIK-SAP.21 Struktura a architektura počítačů
BIK-SAP Struktura a architektura počítačů
BI-SRC.21 Systémy reálného času
BI-SRC Systémy reálného času
BIE-TZP.21 Technological Fundamentals of Computers
BIK-TZP.21 Technologické základy počítačů
BI-TZP.21 Technologické základy počítačů
BIK-TUR.21 Tvorba uživatelského rozhraní
BI-TUR Tvorba uživatelského rozhraní
BI-TUR.21 Tvorba uživatelského rozhraní
BIK-TUR Tvorba uživatelského rozhraní
BIE-TUR.21 User Interface Design
BIE-TUR User Interface Design
BI-VES.21 Vestavné systémy
BI-VES Vestavné systémy
BI-ZRS Základy řízení systému
BI-ZRS.21 Základy řízení systémů
BI-CAO Číslicové a analogové obvody
BIK-CAO Číslicové a analogové obvody

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MI-BHW.16 Bezpečnost a technické prostředky
NI-BVS Bezpečnost vestavných systémů
NI-BKO Bezpečnostní kódy
MI-BKO.16 Bezpečnostní kódy
NIE-KOP Combinatorial Optimization
MIE-ARI Computer Arithmetic
NIE-SCE1 Computer Engineering Seminar Master I
NIE-SCE2 Computer Engineering Seminar Master II
NIE-ARI Computer arithmetic
NIE-SIM Digital Circuit Simulation and Verification
NIE-EHW Embedded Hardware
NIE-BVS Embedded Security
NIE-ESW Embedded Software
NIE-BKO Error Control Codes
MIE-BKO.16 Error Control Codes
NI-HSC Hardwarové útoky postranními kanály
MI-IVS Inteligentní vestavné systémy
NI-IVS Inteligentní vestavné systémy
NI-KOP Kombinatorická optimalizace
MI-OLI Ovladače pro Linux
NI-OLI Ovladače pro Linux
NI-PVS Pokročilé vestavné systémy
NI-ARI Počítačová aritmetika
MIE-PAA Problems and Algorithms
MIE-BHW.16 Security and Hardware
MI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I
NI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I
NI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II
MI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II
NIE-HSC Side-Channel Analysis in Hardware
NI-SIM Simulace a verifikace číslicových obvodů
MI-SIM.16 Simulace číslicových obvodů
NIE-TES Systems Theory
MIE-TES.16 Systems Theory
MIE-SOC.16 Systems on Chip
MI-SOC.16 Systémy na čipu
NI-TES Teorie systémů
NIE-TSP Testing and Reliability
NI-TSP Testování a spolehlivost
NI-EHW Vestavné hardwarové prostředky
NI-ESW Vestavný software