Oddělení podatelny a spisovny

Oddělení podatelny a spisovny spadá pod Kancelář děkana