Personální a mzdové oddělení

Personální a mzdové oddělení spadá pod Kancelář tajemníka