Právní oddělení

Právní oddělení spadá pod Kancelář děkana