Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Manažerská informatika

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-GIT.21 Technologie pro vývoj SW PP 3
BI-TZP.21 Technologické základy počítačů PP 5
BI-DML.21 Diskrétní matematika a logika PP 5
BI-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 PP 7
BI-LA1.21 Lineární algebra 1 PP 5
BI-UOS.21 Unixové operační systémy PP 5

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-SAP.21 Struktura a architektura počítačů PP 5
BI-DBS.21 Databázové systémy PP 5
BI-MA1.21 Matematická analýza 1 PP 5
BI-PSI.21 Počítačové sítě PP 5
BI-PA2.21 Programování a algoritmizace 2 PP 7

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-MA2.21 Matematická analýza 2 PP 6
BI-AAG.21 Automaty a gramatiky PP 5
BI-AG1.21 Algoritmy a grafy 1 PP 5
BI-PRR.21 Projektové řízení PS 5
BI-FEM.21 Základy ekonomie PS 5

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost PP 5
BI-OSY.21 Operační systémy PP 5
BI-SWI.21 Softwarové inženýrství PS 5
BI-EPP.21 Ekonomické podnikové procesy PS 5
BI-SP1.21 Softwarový týmový projekt 1 PS 5

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-BPR.21 Bakalářský projekt PP 1
BI-PST.21 Pravděpodobnost a statistika PP 5
BI-KOM.21 Konceptuální modelování PS 5
BI-TIS.21 Tvorba informačních systémů PS 5

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-EN.21 English external certificate PP 2
BI-TDP.21 Tvorba dokumentace a prezentace PP 3
BI-BAP.21 Bakalářská práce PP 14
BI-PAI.21 Právo a informatika PS 5
BI-FBI.21 Finanční podniková inteligence PS 5

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 PP 6
BI-CAO Číslicové a analogové obvody PP 5
BI-PS1 Programování v shellu 1 PP 5
BI-PAI Právo a informatika PP 3
BI-MLO Matematická logika PP 5

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PA2 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BI-SAP Struktura a architektura počítačů PP 6
BI-DBS Databázové systémy PP 6

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-EMP Ekonomické a manažerské principy PE 4
BI-TIS Tvorba informačních systémů PO 5
BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 PP 6
BI-AAG Automaty a gramatiky PP 6
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky PP 5

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PRP Právo a podnikání PO 4
BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I PP 5
BI-OSY Operační systémy PP 5
BI-BEZ Bezpečnost PP 6
BI-PSI Počítačové sítě PP 5

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-ZNS Znalostní systémy PO 5
BI-SI2.3 Softwarové inženýrství 2 PO 3
BI-KOM Konceptuální modelování PO 5
BI-PST Pravděpodobnost a statistika PP 5
BI-BPR Bakalářský projekt PP 2

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika PP 4
BI-BAP Bakalářská práce PP 14