Manažerská informatika

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-LA1.21 Lineární algebra 1 PP 5
BI-DML.21 Diskrétní matematika a logika PP 5
BI-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 PP 7
BI-UOS.21 Unixové operační systémy PP 5
BI-GIT.21 Technologie pro vývoj SW PP 3
BI-TZP.21 Technologické základy počítačů PP 5

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PSI.21 Počítačové sítě PP 5
BI-PA2.21 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BI-DBS.21 Databázové systémy PP 5
BI-SAP.21 Struktura a architektura počítačů PP 5
BI-MA1.21 Matematická analýza 1 PP 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-AG1.21 Algoritmy a grafy 1 PP 5
BI-AAG.21 Automaty a gramatiky PP 5
BI-MA2.21 Matematická analýza 2 PP 6
BI-PST.21 Pravděpodobnost a statistika PP 5
BI-FEM.21 Základy ekonomie PS 5
BI-PRR.21 Projektové řízení PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-OSY.21 Operační systémy PP 5
BI-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost PP 5
BI-PSI.21 Počítačové sítě PP 5
BI-SP1.21 Softwarový týmový projekt 1 PS 5
BI-EPP.21 Ekonomické podnikové procesy PS 5
BI-SWI.21 Softwarové inženýrství PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PST.21 Pravděpodobnost a statistika PP 5
BI-BPR.21 Bakalářský projekt PP 1
BI-AAG.21 Automaty a gramatiky PP 5
BI-KOM.21 Konceptuální modelování PS 5
BI-TIS.21 Tvorba informačních systémů PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-ZKA.21 Zkouška z angličtiny 2021 - -
BI-BAP.21 Bakalářská práce PP 14
BI-TDP.21 Tvorba dokumentace a prezentace PP 3
BI-FBI.21 Finanční podniková inteligence PS 5
BI-PAI.21 Právo a informatika PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika PP 4
BI-BAP Bakalářská práce PP 14
BI-PV-HU.2015 Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, verze 2015 - -