Manažerská informatika

Závěrečné práce

Bakalářské práce

E-learningová aplikace pro rozvoj kybernetické bezpečnosti

Autor
Markéta Petrtýlová
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací, implementací, nasazením a testováním aplikace pro rozvoj znalostí v oblasti sociálního inženýrství. Zahrnuta je také analýza požadavků společnosti požadující vzdělávací aplikaci a podpora společnosti při nasazení i prvním používání aplikace. Obsah vzdělávacích kurzů v aplikaci je vytvořen na základě analýzy oblasti sociálního inženýrství, která tvoří teoretickou část této práce. Tato aplikace pomáhá společnosti, pro kterou je aplikace tvořena, rozvíjet znalosti zaměstnanců v oblasti sociálního inženýrství. Aplikace také připravuje uživatele na rozpoznání útoků phishing v e-mailové komunikaci. Hlavním přínosem bakalářské práce je pomocí vzdělávacích kurzů proškolit zaměstnance, aby se dokázali ubránit před útoky sociálního inženýrství, a tak ochránili sebe i společnost. V příloze práce lze nalézt přípravy a zápisy z jednání se zadavatelem. Také je zde pomocí fotografií představeno vývojové prostředí aplikace a uživatelské rozhraní aplikace.

Analýza a vyhodnocení marketingových technik pro mobilní aplikace

Autor
Martin Mazanec
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Krejčí
Anotace
Tato práce se zaměřuje na vylepšení akvizice uživatelů, retence a zvyšení celkovych příjmů vybrané mobilní aplikace pomocí marketingovych technik typickych pro mobilní aplikace. Teoretická část práce zkoumá, popisuje a vysvětluje stav mobilního marketingu a byznysu mobilních aplikací. V práci vysvětluji vybrané marketingové metody, sdílím názory ostatních odborníků a vysledky dalších vyzkumů. Kromě toho zkoumám a popisuji, jak je využívají nejlepší mobilní aplikace na trhu. Praktická část práce spočívá v experimentování a analyze těchto technik na aplikaci Fitify Workouts & Plans - fitness aplikaci firmy Fitify Workouts s.r.o. Tyto A/B testy byly vytvořeny a vyhodnoceny pomocí nástrojů Firebase Analytics, Google BigQuery a Google Data Studio.

Analýza a revize business procesů aplikace Anketa ČVUT

Autor
David Knap
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu a návrh optimalizace aplikace Anketa ČVUT. Ta slouží ke sběru zpětné vazby na výuku od studentů v určitých obměnách na všech fakultách Českého vysokého učení technického v Praze. V rámci práce jsou zmapovány klíčové procesy sběru zpětné vazby na Fakultě informačních technologií (FIT) v současné podobě, které rozšiřují a doplňují aktuální dokumentaci systému. Součástí práce jsou také výsledky průzkumu používání aplikace mezi studenty, vyučujícími a pracovníky vedení Fakulty informačních technologií. Na základě zpracovaných modelů současného stavu a výsledků průzkumu pak byla identifikována slabá místa a problémy, navrženy úpravy procesů a další doporučení, která tyto problémy odstraňují. Výsledkem práce je sada procesních modelů v jednotné a snadno uchopitelné notaci BPMN, která dokumentuje současný stav na FIT a doporučuje úpravu procesů i samotné aplikace pro budoucí sjednocení sběru zpětné vazby na celé univerzitě.

Informační systém personální agentury

Autor
Michal Majer
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Oponenti
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a vývojem informačního systému pro personální agenturu AW Partners s.r.o. Při analýze požadavků a návrhu architektury systému vychází autor práce z dostupné vědecké literatury zaměřené na tématiku e-recruitment procesů. Pro implementaci byl vybrán PHP Framework Symfony 3.0 a uživatelské rozhraní je realizováno s využitím šablony AdminLTE. Výsledkem práce je fungující informační systém, který je možné využít pro podporu firemních procesů personální agentury. Část práce je věnována procesu testování výsledného informačního systému a nechybí analýza rizik a možných ekonomických dopadů na fungování personální agentury.

ČVUT navigátor III - řízení vývoje multiplatformních aplikací

Autor
Stanislav Mikeš
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
ČVUT Navigátor si klade za cíl usnadnit orientaci v budovách a přístup k univerzitním informacím pro hosty i členy akademické obce Českého vysokého učení technického. První částí této práce je řízení vývoje mobilní aplikace ČVUT Navigátor verze 3 pro více platforem. Jedná se o zastřešení projektu pomocí návrhu projektového plánu, řízení rizik a volby komunikace v týmu. Následné vyhodnocení prací z pohledu časové náročnosti a konečného produktu. Druhou částí je vývoj klienta pro operační systém Windows 10 v podobě univerzální aplikace. Proces tvorby tohoto klienta si klade za cíl zanalyzovat novou platformu a zhodnotit možnosti, které nabízí na základě vyvinutého prototypu.

Analýza veřejných zakázek v oblasti outsourcingu ICT služeb

Autor
Vít Nehasil
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D.
Anotace
V této bakalářské práci je shrnuta legislativa zadávání veřejných zakázek v České republice a analyzovány veřejné zakázky zadané v časovém období 2008 - 2015 se zaměřením na ICT služby. Výsledkem práce je zhodnocení současného stavu trhu veřejných zakázek, které by mělo pomoci malé či střední firmě při rozhodnutí, zda se o veřejné zakázky ucházet nebo ne.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.