Informační bezpečnost

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-GIT.21 Technologie pro vývoj SW PP 3
BI-TZP.21 Technologické základy počítačů PP 5
BI-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 PP 7
BI-LA1.21 Lineární algebra 1 PP 5
BI-UOS.21 Unixové operační systémy PP 5
BI-DML.21 Diskrétní matematika a logika PP 5
BI-PT.21 Povinná tělesná výchova, Compulsory Physical Education, ver. 2021 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-AG1.21 Algoritmy a grafy 1 PP 5
BI-AAG.21 Automaty a gramatiky PP 5
BI-MA2.21 Matematická analýza 2 PP 6
BI-UKB.21 Úvod do kybernetické bezpečnosti PS 5
BI-APS.21 Architektury počítačových systémů PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost PP 5
BI-OSY.21 Operační systémy PP 5
BI-BEK.21 Bezpečný kód PS 5
BI-ADU.21 Administrace OS Unix PS 5
BI-EHA.21 Etické hackování PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-BPR.21 Bakalářský projekt PP 1
BI-PST.21 Pravděpodobnost a statistika PP 5
BI-ASB.21 Aplikovaná síťová bezpečnost PS 5
BI-ZSB.21 Základy systémové bezpečnosti PS 5
BI-HWB.21 Hardwarová bezpečnost PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-LA1.21 Lineární algebra 1 PP 5
BIK-UOS.21 Unixové operační systémy PP 5
BIK-TZP.21 Technologické základy počítačů PP 5
BIK-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 PP 7
BIK-DML.21 Diskrétní matematika a logika PP 5
BIK-GIT.21 Technologie pro vývoj SW PP 3

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-MA1.21 Matematická analýza 1 PP 5
BIK-PA2.21 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BIK-PSI.21 Počítačové sítě PP 5
BIK-SAP.21 Struktura a architektura počítačů PP 5
BIK-DBS.21 Databázové systémy PP 5
BIK-V.21 Čistě volitelné předměty bakalářského programu, kombinovaná forma výuky, verze 2021 - -

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-OSY.21 Operační systémy PP 5
BIK-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost PP 5
BIK-ADU.21 Administrace OS Unix PS 5
BIK-EHA.21 Etické hackování PS 5
BIK-BEK.21 Bezpečný kód PS 5
BIK-V.21 Čistě volitelné předměty bakalářského programu, kombinovaná forma výuky, verze 2021 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-ADW.1 Administrace OS Windows PO 4
BI-APS.1 Architektury počítačových systémů PO 5
BI-AAG Automaty a gramatiky PP 6
BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 PP 6
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky PP 5
BI-V.2017 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017 - -

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-PAI Právo a informatika PO 3
BIK-PS1 Programování v shellu 1 PP 5
BIK-ZMA Základy matematické analýzy PP 6
BIK-PA1 Programování a algoritmizace 1 PP 6
BIK-CAO Číslicové a analogové obvody PP 5
BIK-MLO Matematická logika PP 5

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-SAP Struktura a architektura počítačů PP 6
BIK-PA2 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BIK-DBS Databázové systémy PP 6
BIK-LIN Lineární algebra PP 7
BIK-V.2017 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-ADW.1 Administrace OS Windows PO 4
BIK-APS.1 Architektury počítačových systémů PO 5
BIK-ZDM Základy diskrétní matematiky PP 5
BIK-AAG Automaty a gramatiky PP 6
BIK-AG1 Algoritmy a grafy 1 PP 6
BIK-V.2017 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017 - -

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-ZKA Zkouška z angličtiny 2009 - -
BIK-ADU.1 Administrace OS Unix PO 5
BIK-BEK Bezpečný kód PO 5
BIK-OSY Operační systémy PP 5
BIK-PSI Počítačové sítě PP 5
BIK-BEZ Bezpečnost PP 6
BIK-V.2017 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017 - -

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-SSB Systémová a síťová bezpečnost PO 5
BIK-HWB Hardwarová bezpečnost PO 5
BIK-BPR Bakalářský projekt PP 2
BIK-PST Pravděpodobnost a statistika PP 5
BIK-SI1.2 Softwarové inženýrství I PP 5
BIK-V.2017 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017 - -

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.