Informační bezpečnost

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-LA1.21 Lineární algebra 1 PP 5
BI-DML.21 Diskrétní matematika a logika PP 5
BI-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 PP 7
BI-UOS.21 Unixové operační systémy PP 5
BI-GIT.21 Technologie pro vývoj SW PP 3
BI-TZP.21 Technologické základy počítačů PP 5

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PSI.21 Počítačové sítě PP 5
BI-PA2.21 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BI-DBS.21 Databázové systémy PP 5
BI-SAP.21 Struktura a architektura počítačů PP 5
BI-MA1.21 Matematická analýza 1 PP 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-AG1.21 Algoritmy a grafy 1 PP 5
BI-AAG.21 Automaty a gramatiky PP 5
BI-MA2.21 Matematická analýza 2 PP 6
BI-PST.21 Pravděpodobnost a statistika PP 5
BI-APS.21 Architektury počítačových systémů PS 5
BI-UKB.21 Úvod do kybernetické bezpečnosti PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-OSY.21 Operační systémy PP 5
BI-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost PP 5
BI-PSI.21 Počítačové sítě PP 5
BI-EHA.21 Etické hackování PS 5
BI-ADU.21 Administrace OS Unix PS 5
BI-BEK.21 Bezpečný kód PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PST.21 Pravděpodobnost a statistika PP 5
BI-BPR.21 Bakalářský projekt PP 1
BI-AAG.21 Automaty a gramatiky PP 5
BI-HWB.21 Hardwarová bezpečnost PS 5
BI-ZSB.21 Základy systémové bezpečnosti PS 5
BI-ASB.21 Aplikovaná síťová bezpečnost PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 PP 7
BIK-TZP.21 Technologické základy počítačů PP 5
BIK-LA1.21 Lineární algebra 1 PP 5
BIK-DML.21 Diskrétní matematika a logika PP 5
BIK-GIT.21 Technologie pro vývoj SW PP 3
BIK-UOS.21 Unixové operační systémy PP 5

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-MA1.21 Matematická analýza 1 PP 5
BIK-DBS.21 Databázové systémy PP 5
BIK-SAP.21 Struktura a architektura počítačů PP 5
BIK-PA2.21 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BIK-PSI.21 Počítačové sítě PP 5

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-AG1.21 Algoritmy a grafy 1 PP 5
BIK-AAG.21 Automaty a gramatiky PP 5
BIK-MA2.21 Matematická analýza 2 PP 6
BIK-APS.21 Architektury počítačových systémů PS 5
BIK-UKB.21 Úvod do kybernetické bezpečnosti PS 5

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost PP 5
BIK-OSY.21 Operační systémy PP 5
BIK-BEK.21 Bezpečný kód PS 5
BIK-ADU.21 Administrace OS Unix PS 5
BIK-EHA.21 Etické hackování PS 5

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-BPR.21 Bakalářský projekt PP 1
BIK-PST.21 Pravděpodobnost a statistika PP 5
BIK-ZSB.21 Základy systémové bezpečnosti PS 5
BIK-HWB.21 Hardwarová bezpečnost PS 5
BIK-ASB.21 Aplikovaná síťová bezpečnost PS 5

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PP_ZMA-MA1-MA2 Povinný předmět teoretického základu Základy matematické analýzy - -
BI-PS1 Programování v shellu 1 PP 5
BI-PAI Právo a informatika PP 3
BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 PP 6
BI-MLO Matematická logika PP 5
BI-CAO Číslicové a analogové obvody PP 5

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika PP 4
BI-BAP Bakalářská práce PP 14
BI-PV-HU.2015 Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, verze 2015 - -

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-PP.2015 Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2015 - -