Informační bezpečnost

Stanete se odborníkem na bezpečnost a budete vědět, jak provozovat a zlepšovat různé počítačové systémy s ohledem na jejich bezpečnost. Budete schopni vybrat vhodný a bezpečný hardware a software, integrovat jej do existujícího systému podle požadavků na bezpečný provoz. Budete spolehlivě analyzovat možná bezpečnostní rizika v ICT infrastruktuře a navrhovat řešení vzniklých problémů.

Co se naučíte?

Naučíme vás navrhovat, konfigurovat, sestavovat, administrovat, provozovat a inovovat bezpečnou výpočetní a síťovou infrastrukturu se znalostí hardware i software. Budete umět:

  • Hledat potenciální rizika
  • Zabezpečit počítačové systémy a sítě
  • Navrhovat a spravovat bezpečný SW a HW ICT systémů 

Jaké bude vaše uplatnění?

Člověk, který umí zajistit, že všechny informace zůstanou vždy v bezpečí, se rozhodně neztratí. Jako odborník, který má nejnovější poznatky z oblasti kybernetické bezpečnosti najdete uplatnění v každé firmě. A tím výčet vašich možností nekončí. Můžete se stát:

  • Bezpečnostním analytikem a architektem
  • Vývojářem bezpečného software a hardware
  • Forenzním analytikem
  • Bezpečnostním technikem v datových centrech a firmách poskytujících hosting výpočetní infrastruktury

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.