Počítačová grafika

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PS1 Programování v shellu 1 PP 5
BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 PP 6
BI-ZMA Základy matematické analýzy PP 6
BI-MLO Matematická logika PP 5
BI-PAI Právo a informatika PP 3
BI-CAO Číslicové a analogové obvody PP 5

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-DBS Databázové systémy PP 6
BI-SAP Struktura a architektura počítačů PP 6
BI-PA2 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BI-LIN Lineární algebra PP 7

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 PP 6
BI-AAG Automaty a gramatiky PP 6
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky PP 5
BI-MGA Multimediální a grafické aplikace PZ 5
BI-PYT Programování v Pythonu PZ 4

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I PP 5
BI-PSI Počítačové sítě PP 5
BI-BEZ Bezpečnost PP 6
BI-OSY Operační systémy PP 5
BI-TUR Tvorba uživatelského rozhraní PZ 4
BI-PGR.1 Počítačová grafika PZ 5

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-EMP Ekonomické a manažerské principy PE 4
BI-PST Pravděpodobnost a statistika PP 5
BI-BPR Bakalářský projekt PP 2
BI-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 PZ 4
BI-PGA Programování grafických aplikací PZ 5

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika PP 4