Počítačová grafika

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 PP 7
BI-DML.21 Diskrétní matematika a logika PP 5
BI-LA1.21 Lineární algebra 1 PP 5
BI-TZP.21 Technologické základy počítačů PP 5
BI-GIT.21 Technologie pro vývoj SW PP 3
BI-UOS.21 Unixové operační systémy PP 5
BI-PT.21 Povinná tělesná výchova, Compulsory Physical Education, ver. 2021 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-MA2.21 Matematická analýza 2 PP 6
BI-AG1.21 Algoritmy a grafy 1 PP 5
BI-AAG.21 Automaty a gramatiky PP 5
BI-MVT.21 Moderní vizualizační technologie PS 5
BI-PYT.21 Programování v Pythonu PS 5
BI-MGA.21 Multimediální a grafické aplikace PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-OSY.21 Operační systémy PP 5
BI-PSI.21 Počítačové sítě PP 5
BI-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost PP 5
BI-SWI.21 Softwarové inženýrství PS 5
BI-TUR.21 Tvorba uživatelského rozhraní PS 5
BI-PGR.21 Počítačová grafika PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-ZKA.21 Zkouška z angličtiny 2021 - -
BI-TDP.21 Tvorba dokumentace a prezentace PP 3
BI-BAP.21 Bakalářská práce PP 14
BI-SVZ.21 Strojové vidění a zpracování obrazu PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky PP 5
BI-AAG Automaty a gramatiky PP 6
BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 PP 6
BI-MGA Multimediální a grafické aplikace PZ 5
BI-V.2017 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017 - -

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.