Počítačová grafika

Závěrečné práce

Diplomové práce

Aplikace pro podporu kognitivních a vzdělávacích dovedností vývoje řeči pro děti s narušenou komunikační schopností

Autor
Hana Kozáková
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh zábavné aplikace uzpůsobené předškolním dětem s narušenou komunikační schopností. Cílem aplikace je zlepšit kognitivní a učební dovednosti dětí a podpořit jejich rozvoj řeči. V průběhu této diplomové práce se moje zaměření zúžilo především na předškolní děti s vývojovou dysfázií. Práce zkoumá možná omezení z pohledu softwarového vývoje, analyzuje a navrhuje potřebné softwarové řešení: konečnou aplikaci - hru, včetně seznamu specifických nápadů (většinou UX/UI), které pomáhají přizpůsobit hru tak, aby lépe vyhovovala dětem s vývojovou dysfázií. Výsledkem je funkční prototyp hry a uživatelské testování prototypu předškolními dětmi s vývojovou dysfázií i bez vývojové dysfázie a učitelkami z mateřské školy