Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Webové inženýrství

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-TZP.21 Technologické základy počítačů PP 5
BI-LA1.21 Lineární algebra 1 PP 5
BI-DML.21 Diskrétní matematika a logika PP 5
BI-GIT.21 Technologie pro vývoj SW PP 3
BI-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 PP 7
BI-UOS.21 Unixové operační systémy PP 5

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-SAP.21 Struktura a architektura počítačů PP 5
BI-DBS.21 Databázové systémy PP 5
BI-PSI.21 Počítačové sítě PP 5
BI-PA2.21 Programování a algoritmizace 2 PP 7

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-AG1.21 Algoritmy a grafy 1 PP 5
BI-IDO.21 Úvod do DevOps PS 5
BI-MDF.21 Moderní datové formáty PS 3

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-OSY.21 Operační systémy PP 5
BI-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost PP 5
BI-PJS.21 Programování v jazyku Javascript PS 5
BI-VWM.21 Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích PS 5
BI-TUR.21 Tvorba uživatelského rozhraní PS 5
BI-SWI.21 Softwarové inženýrství PS 5

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-AAG.21 Automaty a gramatiky PP 5
BI-PST.21 Pravděpodobnost a statistika PP 5
BI-BPR.21 Bakalářský projekt PP 1
BI-TWA.21 Tvorba webových aplikací PS 5
BI-AWD.21 Administrace webového a DB serveru PS 5

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-TDP.21 Tvorba dokumentace a prezentace PP 3
BI-BAP.21 Bakalářská práce PP 14
BI-BIG.21 DB technologie pro Big Data PS 5

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-CAO Číslicové a analogové obvody PP 5
BI-PAI Právo a informatika PP 3
BI-PS1 Programování v shellu 1 PP 5
BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 PP 6

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-SAP Struktura a architektura počítačů PP 6
BI-PA2 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BI-DBS Databázové systémy PP 6

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-AAG Automaty a gramatiky PP 6
BI-AG1 Algoritmy a grafy 1 PP 6
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky PP 5
BI-XML Technologie XML PZ 4
BI-TJV Technologie Java PZ 4

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-BEZ Bezpečnost PP 6
BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I PP 5
BI-OSY Operační systémy PP 5
BI-PSI Počítačové sítě PP 5
BI-VWM Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích PZ 5

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-EMP Ekonomické a manažerské principy PE 4
BI-PST Pravděpodobnost a statistika PP 5
BI-BPR Bakalářský projekt PP 2
BI-BIG DB technologie pro Big Data PZ 4
BI-TWA.1 Tvorba webových aplikací PZ 5
BI-PPA Programovací paradigmata PZ 5

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika PP 4
BI-BAP Bakalářská práce PP 14