Webové inženýrství

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-LA1.21 Lineární algebra 1 PP 5
BI-DML.21 Diskrétní matematika a logika PP 5
BI-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 PP 7
BI-UOS.21 Unixové operační systémy PP 5
BI-GIT.21 Technologie pro vývoj SW PP 3
BI-TZP.21 Technologické základy počítačů PP 5

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PSI.21 Počítačové sítě PP 5
BI-PA2.21 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BI-DBS.21 Databázové systémy PP 5
BI-SAP.21 Struktura a architektura počítačů PP 5
BI-MA1.21 Matematická analýza 1 PP 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-PST.21 Pravděpodobnost a statistika PP 5
BI-BPR.21 Bakalářský projekt PP 1
BI-AAG.21 Automaty a gramatiky PP 5
BI-TWA.21 Tvorba webových aplikací PS 5
BI-AWD.21 Administrace webového a DB serveru PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-ZKA.21 Zkouška z angličtiny 2021 - -
BI-BAP.21 Bakalářská práce PP 14
BI-TDP.21 Tvorba dokumentace a prezentace PP 3
BI-BIG.21 DB technologie pro Big Data PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

6. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-DPR Dokumentace, prezentace, rétorika PP 4
BI-BAP Bakalářská práce PP 14
BI-PV-HU.2015 Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, verze 2015 - -