Manažerská informatika

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-MPI Matematika pro informatiku PP 7
NI-KOP Kombinatorická optimalizace PP 6
NI-PAS Pokročilé aspekty podnikání PS 4
NI-AM1 Architektura middleware 1 PS 5
NI-MEP Modelování podnikových procesů PS 5

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-VSM Vybrané statistické metody PP 7
NI-PDP Paralelní a distribuované programování PP 6
NI-BUI Podniková informatika PS 5
NI-PIS Pokročilé informační systémy PS 5

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-MPR Magisterský projekt PP 7

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-DIP Magisterská práce PP 30

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
MI-MDW.16 Webové služby a middleware PO 5
MI-MPI Matematika pro informatiku PP 7
MI-PAA Problémy a algoritmy PP 5
MI-MEP.16 Modelování ekonomických procesů PZ 5

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
MI-SPI.16 Statistika pro informatiku PP 7
MI-PDP.16 Paralelní a distribuované programování PP 5
MI-PCM.16 Projektové a změnové řízení PZ 3
MI-MBI.16 Řízení podnikové informatiky PZ 5
MI-PIS.16 Pokročilé informační systémy PZ 5

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
MI-SMI.16 Strategické řízení informatiky PZ 5
MI-TES.16 Teorie systémů PZ 5
MI-MPR Magisterský projekt V 7

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
MI-DIP Magisterská práce PP 23