Manažerská informatika

Studijní plán

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
NI-DIP Magisterská práce PP 30
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 - -

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.