Průvodce studiem

Poplatky za delší studium

Studium na veřejných vysokých školách je zdarma. Řada vysokoškoláků se ale rozhodne si studium z mnoha různých důvodů prodloužit. Kdy již musíte začít platit „školné“ ze své kapsy? Jak vysoký je poplatek za delší studium?

Kdy za studium platit nebudete?

Studium na veřejných a státních vysokých školách (tedy i na FIT) je pro všechny studenty v českých akreditovaných programech bezplatné, dokud nepřekročí standardní dobu studia prodlouženou o jeden rok.

 • Standardní doba bakalářského studia na FIT jsou 3 roky*. Studium vám platí stát tedy po dobu 4 let*.
 • Standardní doba magisterského studia na FIT jsou 2 roky*. Studium vám platí stát tedy po dobu 3 let*.

* Doba se počítá po dnech ode dne zápisu, nikoli po semestrech.

Vliv jiných studií

Do doby studia se započítávají též doby všech předchozích studií ukončených jinak než úspěšně. Informace o době všech těchto studií každého studenta na všech vysokých školách v ČR se shromažďují v celostátní matrice studentů.

Předchozí studium

Do standardní doby studia se započítávají též doby všech předchozích studií ve všech bakalářských či magisterských studijních programech v České republice ukončených jinak než úspěšně – tedy zanecháním studia či z důvodu nesplnění studijních povinností. Toto platí pouze za podmínky, že po neúspěšném ukončení jednoho či více studií nebylo následně úspěšně ukončeno studium téhož typu.

Pokud student jedno ze studií neúspěšně ukončí, tak se k aktuálnímu studiu přičte doba prvního studia, pokud začalo dříve než to aktuální.

Příklad: Pokud student začal první studium 1. 7. 2023 a druhé studium 1. 10. 2023 a to první neúspěšně ukončil, přičtou se k odstudované době druhého studia 3 měsíce.

Souběžné studium

Souběžné studium se počítá jako jedno studium, a to i v případě, že v jednom z nich student studium přeruší.

Vyměření poplatku

Pokud překročíte výše zmíněnou dobu studia, bude vám vyměřen poplatek za delší studium. Písemné rozhodnutí o jeho vyměření je vystavováno na fakultě na základě informací z matriky. Poplatek je vždy vyměřován na 6 měsíců, které obvykle nekopírují klasické období semestrů.

Všechny informace o poplatcích:

 • Datum vzniku povinnosti platit za studium,
 • Vydání výměru – vyměřená částka, za jaké období je výměr vygenerován a splatnost výměru

jsou uvedeny v Přehledu studií a poplatků ve studentském rozhraní systému KOS.

Výše poplatku

Výše poplatků se zveřejňuje pro každý akademický rok na stránkách ČVUT. Pro zjištění konkrétní výše poplatku ve zveřejňované tabulce musíte znát „koeficient ekonomické náročnosti“ studijního programu. Ten je pro FIT stanoven na 1,65.

Možnosti odvolání

Pokud si myslíte, že vám byl poplatek vyměřen neoprávněně, můžete se proti rozhodnutí odvolat, a požádat tak o přezkoumání rozhodnutí. Můžete rovněž požádat o snížení, prominutí, odložení termínu jeho splatnosti nebo rozložení na splátky (až 5 splátek).

 1. Lhůta pro odvolání je 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o vyměření poplatku.
 2. Odvolání se podává přes formulář, kde zvolíte typ odvolání a vaše zdůvodnění, které lze doplnit komentářem a případnými dalšími dokumenty.
 3. Odvolání se podává na Studijní oddělení příslušné referentce, která má na starosti agendu poplatků.
 4. Studijní oddělení se následně k odvolání vyjádří a předá žádost k posouzení na Rektorát ČVUT, který vydá konečné rozhodnutí.

Odvolat se můžete z mnoha různých důvodů např. kvůli zahraničnímu studijnímu pobytu, vážné nemoci nebo tíživé sociální situaci. Nezapomeňte si proto prostudovat formulář pro odvolání, kde jsou všechny možnosti přehledně uvedeny.

Sankce spojené s nezaplacením

Ve všech případech, kdy vám bylo vygenerováno rozhodnutí o vyměření poplatku, je třeba, abyste na výměr reagovali – podali odvolání nebo poplatek uhradili. Pokud na rozhodnutí nebudete reagovat nebo se neodvoláte, rozhodnutí nabyde po 30 dnech právní moci a vznikne povinnost poplatek zaplatit, i když by objektivní důvody umožnily při včasném odvolání jej prominout.

Po uplynutí doby splatnosti výměru následuje upomínka a poté exekuční řízení vůči studentovi. Proces exekučního řízení je finančně náročný a kromě vyměřeného poplatku se zvýší i o další náklady.

Časté chyby studentů

Ukončení/přerušení/zanechání/absolvování studia po prvním dnu vyměřovacího období nezpůsobí zneplatnění výměru, poplatek je v tomto případě třeba uhradit nebo se proti rozhodnutí odvolat. Je potřeba vyměření poplatku řešit, i pokud:

 • Hodláte studium absolvovat v době vyměřovacího období.
 • Přerušíte studium v době po začátku vyměřovacího období.
 • Zanecháte studium v době po začátku vyměřovacího období.
 • Budete vyloučeni ze studia v době po začátku vyměřovacího období.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.