Centrum Business Informatiky

Centrum Business Informatiky (CBI) jsme založili v roce 2019 při Katedře softwarového inženýrství. Slouží ke konzultacím, projektové a vědecké činnosti, které se týkají podnikové informatiky. Zároveň máme v centru na starosti výuku specializovaných předmětů (kurzů) z oblastí podnikové ekonomiky, řízení podnikové informatiky na operativní, taktické i strategické úrovni, projektového řízení a dalších souvisejících oblastí.

Více o nás

Aplikace
Čemu se skupina věnuje

V pedagogické činnosti garantujeme oborové a specializované předměty bakalářského oboru Informační systémy a management a magisterské specializace Manažerská informatika programu Informatika se zaměřením na podnikovou informatiku, ekonomiku a řízení. Zároveň spolupracujeme s doktorandy Katedry softwarového inženýrství při jejich přípravě dizertační práce i další vědecké činnosti zaměřené na oblast business informatiky a expertních systémů.

Kde nás najdete?

Centrum Business Informatiky
Katedra softwarového inženýrství
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost TH:A-951 (Budova A, 9. patro)
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Kontaktní osoby

Ing. David Buchtela, Ph.D.

Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.

Proděkanka pro rozvoj

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.