Centrum Business Informatiky (CBI)

Centrum Business Informatiky (CBI) jsme založili v roce 2019 při Katedře softwarového inženýrství. Slouží ke konzultacím, projektové a vědecké činnosti, které se týkají podnikové informatiky. Zároveň máme v centru na starosti výuku specializovaných předmětů (kurzů) z oblastí podnikové ekonomiky, řízení podnikové informatiky na operativní, taktické i strategické úrovni, projektového řízení a dalších souvisejících oblastí.

Více o nás

Čemu se skupina věnuje?

V pedagogické činnosti garantujeme předměty bakalářské a magisterské specializace Manažerská informatika programu Informatika se zaměřením na podnikovou informatiku, ekonomiku a řízení. Zároveň spolupracujeme s doktorandy Katedry softwarového inženýrství při jejich přípravě dizertační práce i další vědecké činnosti zaměřené na oblast business informatiky a expertních systémů.

Kontaktní osoby

Ing. David Buchtela, Ph.D.

Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.

Proděkanka pro rozvoj

Kde nás najdete?

Centrum Business Informatiky
Katedra softwarového inženýrství
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost TH:A-951 (Budova A, 9. patro)
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.