SEDMA

V Semináři pro dějiny matematiky, informatiky a astronomie (SEDMA) se věnujeme  různým oblastem historie. Cyklus organizuje doc. Alena Šolcová ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočným spolkem Praha. Přednášky se konají nepravidelně jednou za měsíc, jsou zdarma a není nutné se na ně registrovat.

SEDMA

Termín a místo konání

Přednášky se konají jednou měsíčně v prostorách Budovy A v zasedací místnosti TH:A-1435.