Letní škola IT

Každoročně se na půdě naší fakulty koná Letní škola IT. Kurz je určen pro středoškolačky, které se během jednoho týdne seznámí se základy různých IT disciplín. Kurz organizuje Czechitas ve spolupráci s FIT ČVUT v Praze a snaží se tím dívkám ukázat, že IT není jen klučičí doménou.

Termín a místo konání

Týdenní Letní škola IT se koná každoročně v červenci nebo srpnu. Většina výukové části kurzu probíhá v prostorách naší fakulty.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková