Prague Stringology Conference

Přednášky zahraničních odborníků z oblasti stringologie a dalších příbuzných témat si můžete přijít poslechnout na The Prague Stringology Conference. Mezinárodní stringologickou konferenci, která se koná každoročně na Fakultě informačních technologií ČVUT, pořádá Pražský stringologický klub z Katedry teoretické informatiky.

Web akce

Termín a místo konání

Konference se koná poslední týden v srpnu v prostorách naší fakulty.

Kontakt

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková