StringMasters

StringMasters je kočovný workshop, který v průběhu roku zakotví v různých světových městech. Některé workshopy pořádá i Pražský stringologický klub. Tématem jsou každoročně různé stringologické disciplíny jako indexování, komprese dat nebo bioinformatika. Jde o příjemné, neformální setkání, bez pevně daného programu. Hlavním cílem akce je spojit výzkumníky v této oblasti.

Termín a místo konání

Workshop se koná poslední týden v srpnu v prostorách naší fakulty.