Student FIT zjistil, jak vylepšit lukostřelbu

Bc. Matěj Jech is a competitive archer

Student FIT ČVUT Bc. Matěj Jech zjistil, jak může lukostřelec přesněji zasáhnout terč. Výsledky jeho výzkumu jsou velkým přínosem lukostřelecké komunitě, od trenérů až po vrcholové sportovce. Ve své závěrečné práci zanalyzoval a přesně popsal střelcovy chyby při lukostřelbě, které mají výrazný vliv na zásah terče šípem. Pro svůj výzkum použil špičkové IT technologie.

Bc. Matěj Jech má dva koníčky – lukostřelbu a informační technologie. Ve své závěrečné práci proto oba dva propojil a popsal lidské chyby, o kterých střelec málokdy ví a které ovlivní zásah terče. V práci s názvem „Měření letových vlastností šípu vysokorychlostní kamerou“ do detailu analyzoval techniku vypuštění šípu z luku a definoval chybné držení těla střelců, kterého se mohou vyvarovat, a zlepšit tak svůj sportovní výkon. 

„Výsledky mé práce pomůžou střelci uvědomit si, co způsobilo špatný zásah terče, a na co si dát pozor,“ říká Matěj Jech a dodává: „Rád bych tomuto sportu přispěl v oblasti výzkumu a povznesl tím vzdělání trenérů a lukostřelců.“

Pro analýzu lukostřelecké techniky Matěj Jech porovnával vzájemnou vzdálenost jednotlivých prstů ruky držící tětivu, vzdálenost této ruky od obličeje střelce a míru rotace ruky. Zjistil například, jak chyby techniky způsobují odchylky od zásahu středu terče. Pro svůj výzkum použil vysokorychlostní kamery a metody zpracování obrazu ve fakultní laboratoři ImproLab.

„Vysokorychlostní kamery a metody zpracování obrazu byly ideálními prostředky k analýze lukostřelecké techniky,“ říká Ing. Jakub Novák, vedoucí závěrečné práce a současně vedoucí laboratoře ImproLab, a dodává: „Pro sledování pohybů lukostřelce jsme nastavili frekvenci snímání 600 snímků za vteřinu, což zaručilo přesné zachycení skutečnosti a umožnilo vyhodnocení získaných dat.“

V České republice se lukostřelbě nedostává příliš velké pozornosti. Matěj Jech svým výzkumem přispívá ke zkvalitnění sportovních výkonů, a tím i k větší propagaci lukostřelby jako vrcholového sportu v České republice.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková